MEĐUNARODNE CARBE I POREZI

Za primjenjive zemlje, carine i porezi bit će automatski izračunati i prikazani tijekom naplate. Ovisno o zemlji, imat ćete opciju odabira DDP (isporuka s plaćanjem carine) ili DDU (isporuka bez plaćanja carine).

Napominjemo da ćete, ako je odabran DDU, biti odgovorni za plaćanje potrebnih carina i poreza po isporuci, a prijevoznik možda neće otpustiti paket bez plaćanja carina i poreza.