HYALURONIC ACID FACE SERUM

Սովորական գին
$295.00 USD
Սովորական գին
$295.00 USD
Վաճառքի գին
$295.00 USD

ապրանքի նկարագրությունը

PRODUCT DETAILS & DESCRIPTION

Pure Hyaluronic Acid Face Serum is an intensely hydrating serum that rejuvenates skin from the inside out. It improves the appearance of skin by enhancing the skin's hydration. Its light, non-oily texture soothes skin leaving it fresh and soft while smoothing the look of fine lines and wrinkles.

Ինչպես օգտագործել

Նշումներ

Ներդրումներ կատարեք ձեր մաշկի մեջ։ Այն պատրաստվում է ձեզ ներկայացնել շատ երկար ժամանակ»։