ՏՐԻՊԵՊՏԻԴ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՇԻՃԱԿԻ ՀԱԿԱԿՆՃՐՈՒՄՆԵՐԻՑ

Սովորական գին
$195.00 USD
Սովորական գին
$295.00 USD
Վաճառքի գին
$195.00 USD

Borchelli Skincare

Skincare Concerns: Crow’s Feet, Dark Circles, Dark Spots, Décolleté, Fine Lines, Jawlines, Large Pores, Neck, Wrinkles, Loss of Firmness and Elasticity

Ինչպես օգտագործել

Suggested Usage:

Holding the product horizontally over the palm of your hand or fingertips, press down on the pump until the formulas appear. Apply on cleansed and toned skin, dispense 3 to 5 pumps of serum into your palm hand. Then smooth over your entire face, jawline, neck, and decolletage, using outward and upwards sweeping motions for a visibly lifted effect, avoid contacting the eye area. Massage gently into the skin, then tap lightly with fingertips and allow the product to completely absorb for 3 to 5 minutes before applying any other skincare treatments, or simply use it alone. Use it daily as part of your morning and bedtime skincare routines. Avoid use during pregnancy.

Benefits

Helps reduce wrinkle depth & volume and inhibits muscle contractions.

Ingredients

Ceramides + Copper Peptide + Purslane Extract + Matrixyl 3000 and 4D Hyaluronic Acid

ապրանքի նկարագրությունը

ՄԵՐ առաջադեմ ՏՐԻՊՊՏԻԴ ՀԱՄԱԼԻՐԸ
ՀԱԿԱԿՆՃՐԵԼԻ ՀՐԱՇՔԻ ՇԻՃԱԿ


Ինչ է դա?
Կնճիռները առաջանում են գենետիկայի, սովորական դեմքի արտահայտությունների և շրջակա միջավայրի ազդեցության համակցության արդյունքում: Նրանք կարող են նշանակել իմաստություն, բայց դրանք քիչ բան են անում ձեր արտաքինի համար: Նրանք խլում են մաշկի փայլը և կարող են ստիպել ձեզ ավելի ծեր ու անառողջ երևալ, քան իրականում կաք:
Հանգստացեք Borchelli's Advanced Tripeptide Serum-ը մկանները արգելակող և կոլագենի կառուցման լուծույթ է, որն օգտագործում է Tripeptide նորարարական տեխնոլոգիան՝ օգնելու նվազեցնել կնճիռները և վերականգնել երիտասարդ տեսքը փառահեղ հակատարիքային ձևով:

Տրիպեպտիդները օգնում են հասնել կնճիռների վերջնական նվազեցմանը` արգելակելով մկանների կծկումը և ազդարարելով կոլագենի սինթեզի տարածումը, ինչը, ի տարբերություն բոտոքսի ներարկումների կամ այլ ինվազիվ բուժման միջոցների, անվտանգ, հարմար և բնական տարբերակ է:


Ինչու՞ այդքան առանձնահատուկ:
- Սնուցում և հարթեցնում է մաշկի հյուսվածքը:
- Բարձրացնում է առաձգականությունը և նպաստում բջիջների բազմացմանը:
- Օգնում է նվազեցնել կնճիռների խորությունը և ծավալը և արգելակում է մկանների կծկումները:


Ի՞նչ կա դրա մեջ:
Ջուր (Aqua), գլիցերին, Chondrus Crispus (ծովային ջրիմուռի) էքստրակտ, նատրիումի հիալուրոնատ, ացետիլ հեքսապեպտիդ-8, պենտապեպտիդ-18, դիպեպտիդ դիամինոբուտիրոյլ բենզիլամիդ դիացետատ, ացետիլ օկտապեպտիդ-3, պալմիտոյլ տրիպեպտիլ տետոլիպեպտիդ-1, պալմիտոիլ տրիպեպտիդ-7, պալմիտոիլ տրիպեպտիլ-պոլիպեպտիդ-1, , պոլիսորբատ 20, կիտրոնաթթու, կալիումի սորբատ, կապրիլիլ գլիկոլ, ֆենօքսիեթանոլ, էթիլհեքսիլգլիցերին, դինատրիումի EDTA:

Product Frequently Asked Questions

Borchelli Skincare FAQs

ORDERS

Do you ship internationally? YES.
We ship to most countries worldwide. All international packages are shipped via DHL and FedEx. Domestic packages are shipped via FedEx. Alaska, Hawaii, and Guam can only be shipped via USPS. Items shipped outside the United States may be subject to import duties, taxes, and charges, which are not included in the total cost of your order, nor will they be covered or reimbursed by Borchelli Skincare.

Sun Protection Factor (SPF) products are only shipped to the USA, Canada, and Mexico addresses. 

We are not responsible for any shipping deliveries that may be affected by customs, natural occurrences, transfers from DHL to the local carrier in your country, or air and ground transportation strikes or delays once the package has exited the United States.

Please check with your country’s customs office to determine what these additional costs will be before placing your order.

The countries we ship to are Africa, North America (The United States of America, Canada & Mexico), Oceania (Australia, FIJI & New Zealand Only), The Caribbean Islands and Central & South America, and The United Kingdom & Europe. Shipping Soon to Certain Countries in Asia!!!

Can I only purchase products through the website? Yes

FAQs & HELP 

At this time, Borchelli Skincare® is only available at www.borchelliskincare.com

 How much is shipping?

Shipping & Handling Charges are as follows:

  •  $29.95 flat fee for domestic, all states within the USA (free shipping over $495).
  •  $49.95 flat fee for selected international countries (free shipping over $495).

How long before I can receive my order?

The processing time for orders is 72 hours or less. Since your order has been shipped, the delivery time within the United States is 3-9 business days and 10-29 business days internationally. Please remember that this time may vary during the holidays or limited edition launches and restocks.

 We are not responsible for shipping deliveries affected by customs, natural occurrences, air or ground transportation strikes, delays, or any extra fees, businesses, or back-end charges once the package has exited the United States, Canada, or any European Country.

 What carrier are you using?

Borchelli Skincare ships to most countries worldwide via DHL and FedEx. Alaska, Hawaii, and Guam can only be shipped via USPS. 

 Can you ship it to P.O. BOX/APO/DPO/FPO Military Addresses?  YES.

However, please be aware that shipping may take longer than usual, depending on where it is shipped.

Do you know if I can change my order?

Please contact us via email at cs@borchelliskincare.com as soon as possible. We will do our best to accommodate your request. However, there is no guarantee that any changes can be made once an order is placed. 

Can I cancel my order? NO.

Unfortunately, we cannot cancel an order once it has been placed.

 Can I return my order?  NO.

 Borchelli Skincare, LLC. Non-Refundable Policy.

We do not accept returns, exchanges, or refunds. ALL SALES ARE FINAL. Please note that Borchelli Skincare by Lourdes Borchelli reserves the right to refuse all returns.

If a product arrives damaged, the customer must contact customer service immediately at our live 24-hour toll-free number at 1-833-931-0100 within 12 hours of receipt. The customer must include clear photos of the issue and a screenshot of the order confirmation email.

Can I exchange my product? NO.

We apologize, but we currently do not offer exchanges, refunds, or returns; ALL SALES ARE FINAL.

How can I check the status of my order?

Please log in to your account to check the status of your order.  If you do not have an account, please refer to your shipping confirmation email to track your order. Or you can check your order status at: www.borchelliskincare.com/pages/track your order.

Why was I charged twice?

You will only be charged for what you purchased; if you see duplicate charges, please give it a few days, and it should fall off, and the issue should be rectified automatically.  However, if it remains, and you are positive that you only placed one order, please email us at cs@borchelliskincare.com with a screenshot of the duplicate charge for further assistance.

I am still waiting for the order confirmation; what should I do?

Order confirmations can sometimes take up to 72 hours to receive due to high demand. If you have not received your order confirmation email after 72 hours, please contact us via email at cs@borchelliskincare.com with your inquiry.

What forms of payment do you accept?

We accept online payments through American Express, Apple Pay, Discover, Google Pay, Mastercard, and Visa.

My items arrived damaged; what should I do?

Please get in touch with us immediately via email at cs@borchelliskincare.com.  Please provide us with your order number and some clear photos of the damaged products.

I received an incorrect item; what do you think I should do?

Please contact us via email at cs@borchelliskincare.com as soon as possible, so we can take care of this for you. Please provide us with your order number and a clear photo of the incorrect item you received.

What’s your return policy?

We are unable to offer refunds, returns, or exchanges. ALL SALES ARE FINAL. So that you know, Borchelli Skincare by Lourdes Borchelli reserves the right to cancel all returns. 

 In the unlikely event that products arrive damaged, the customer must contact customer service within 12 hours of receipt. The customer must include clear photos of the issue and a screenshot of the order confirmation email. 

 I refused my delivery; where is my refund?

Refused delivery will incur a 195-dollar restocking fee, and outbound shipping will not be refunded. 

My package is stuck, and the tracking shows no movement; what do I do?

For domestic orders, packages can only be considered lost if there has been no movement for ten business days from when it was shipped.  Please email us at cs@borchelliskincare.com if your shipment shows no action based on the carrier's tracking information. 

I put the wrong address on my order; please help!

Please be extra careful when entering your shipping address; Borchelli Skincare will not be responsible for orders sent to the incorrect delivery address provided by the customer.

How can I find out more information about a product?

Product details can be found on the product page, but if you have any more questions, please email us at cs@borchellicollection.com or call us at our live 24-hour toll-free number at 1-833-931-0100.

CUSTOMER ACCOUNT

Do I need to set up an account to place an order? NO.

You do not have to have an account to place an order.

How do I create an account?

You can create an account by visiting www.borchellskincare.com/account/register

How do I subscribe or cancel my email subscription?

You can easily subscribe to our monthly emails by visiting www.borchelliskincare.com, located at the bottom of the homepage. If you want to cancel/unsubscribe, you can click on the unsubscribe by finding the “Unsubscribe” link within the email subscription.

I forgot my password; what do I do?

To reset your password, go to www.borchelliskincare.com/account/login and click “Forgot your password?” above the sign-in button. You will then be prompted to enter the email address you used to create your account. Once submitted, you will receive an email notification with a link to reset your password. Once you’ve done this, you can log in with your new password as usual on this page: www.borchelliskincare.com/account/login

 PRODUCT/INGREDIENT

Where are your products manufactured?

Our formulas are formulated in the USA, with globally sourced ingredients and distribution laboratories in Canada and USA.

Are your products natural?
When possible, we choose naturally derived ingredients over synthetics in all formulations. OUR PRODUCTS ARE 100% FREE FROM GMOs, TOXINS, FILLERS, ARTIFICIAL COLORS, ARTIFICIAL FRAGRANCES, AND SYNTHETIC CHEMICALS.

 Does your products contain soy? NO.

 Are your products vegan? For the most part.

Does Borchelli Skincare use parabens or sulfates? NO.

Borchelli Skincare does not use parabens or sulfates in any of our products.

Do you test products on animals? NO.

Borchelli Skincare® does not test products on animals. All of our products are cruelty-free.

 Are your products non-comedogenic? YES.

Are these products safe to use for all skin types? YES.

All products are formulated to be safe for all skin types, but if you have specific concerns, please consult your doctor with the list of ingredients on the product.

Are your products safe? YES.

Has a dermatologist tested your products? YES.

A board-certified dermatologist has tested all products and has passed skincare industry-standard safety testing.

What temperature do these products need to be stored at? 59 to 70 degrees.

We recommend storing your products in a cool, dry place, away from direct sunlight and excessive heat.

 LET’S KEEP IN TOUCH

We’ll only send you the good stuff. Promise! Please don't forget to follow us at our social media bar.

 

Նշումներ

Use only as directed. Avoid contact with eyes area. If irritation persists, please discontinue immediately and consult with a physician. It is recommended that prior to sun exposure, apply all areas with broad-spectrum SPF 90++ or higher.