Auteursrecht en handelsmerk

Auteursrechtklachten

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat op de Site is geplaatst inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, of dat een link op de Site gebruikers naar een andere website leidt die materiaal bevat dat inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een melding indienen van een dergelijke inbreuk met onze Aangewezen Agent zoals hieronder uiteengezet:

Naam van de agent die is aangewezen om een melding van een beweerde inbreuk te ontvangen: Director of Content/Lourdes Borchelli, Borchelli Skincare, LLC.

Volledig adres van de aangewezen agent aan wie de kennisgeving moet worden gestuurd: Lourdes Borchelli, 99 WALL ST., Suite 931, New York, New York 10005-4301 VS

Telefoonnummer van aangewezen agent: 1-833-931-0100

E-mailadres van de aangewezen agent: legal@borchelliskincare.com

Elke melding moet de volgende informatie bevatten:

  1. Identiteit van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, of, als er meerdere werken zijn, een representatieve lijst van de auteursrechtelijk beschermde werken waarop volgens u inbreuk is gemaakt
  2. Identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waar het zich op de Site bevindt.
  3. Uw straat- of postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
  5. Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent, of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
  6. Elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

    We kunnen onze gebruikers op de hoogte stellen van een claim van inbreuk op het auteursrecht door middel van een algemene kennisgeving op de site, e-mail naar het e-mailadres van een gebruiker in onze administratie, of door schriftelijke communicatie verzonden per eersteklas post naar het adres van een gebruiker in onze verslagen. We kunnen ook een claim van inbreuk op het auteursrecht openbaar plaatsen.