Onze normen

Bij Borchelli Skincare geloven we dat sociale berichten een positieve omgeving kunnen creëren voor de communicatie en expressie van gedachten en ideeën. We behouden ons het recht voor om elke vorm van communicatie te verwijderen en/of gebruikers te blokkeren wiens berichten als negatief kunnen worden beschouwd en/of anderen zich bedreigd of geïntimideerd voelen. Ongepaste opmerkingen op basis van ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht of handicap worden niet getolereerd. Onze criteria voor het verwijderen van berichten zijn onder meer het gebruik van beledigende, bedreigende of intimiderende taal en het uiten van racisme, haat, negatieve stereotypen, vloeken en geweld. We behouden ons het recht voor om elke interactie, al dan niet opgelost, te beëindigen die escaleert tot een kwetsend en/of intimiderend niveau. Bij Borchelli Skincare maken diversiteit en inclusie deel uit van onze kernwaarden. We erkennen dat woorden en daden ertoe doen en geloven in waardigheid voor iedereen.