algemene voorwaarden

BORCHELLISKINCARE.COM

Gebruiksvoorwaarden van de website.

Deze gebruiksvoorwaarden, en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken, op https://www.borchelliskincare.com (onze website). Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden van de Wwbsite.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 23 juni 2022.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. We raden u aan een kopie van deze gebruiksvoorwaarden af te drukken voor uw eigen administratie, evenals eventuele toekomstige versies ervan, aangezien we ze van tijd tot tijd kunnen bijwerken. UW AANDACHT IS BIJZONDER GETROKKEN OP ARTIKEL 14 (UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID), 15 (SCHADEVERGOEDING), EN 16 (DISCLAIMERS).

Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden van de website of er niet aan gebonden wilt zijn, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.

 Inhoud

 1. Onze gegevens
 2. Uw verantwoordelijkheid voor anderen die onze website bezoeken via uw apparaat of internetverbinding
 3. Andere documenten die uw gebruik van onze website regelen
 4. Beschikbaarheid van onze website
 5. Wijzigingen die we kunnen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden en andere documentatie
 6. Uw accountgegevens
 7. Eigendom van materiaal op onze website
 8. Informatie en inhoud op onze website verstrekt op niet-vertrouwensbasis
 9. Toegestaan gebruik van materialen op onze website
 10. Verboden gebruik van onze website
 11. Virussen en andere schadelijke inhoud
 12. Links naar andere websites
 13. Links naar onze website
 14. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
 15. VRIJWARING
 16. DISCLAIMERS
 17. LEEFTIJDSBEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE
 18. SERVICEVOORWAARDEN MOBILE MESSAGING PROGRAMMA
 19. Copyright, krediet en logo

1. Onze gegevens

  • Borchelli Skincare, LLC (wij, onze en ons) beheert de website.
  • Borchelli Skincare, is een naamloze vennootschap opgericht in New York, VS
  • Ons adres: 99 Wall ST., Suite 931, New York, NEW YORK 10005-4301, VS
  • Ons e-mailadres voor contact cs@borchelliskincare.com 
2. Uw verantwoordelijkheid voor anderen die onze website bezoeken via uw apparaat of internetverbinding

  U moet ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze website op uw computer(s) of apparaat(en), of die toegang hebben of kunnen krijgen tot onze website op uw computer(s) of apparaat(en), of die uw internetverbinding gebruiken , op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar hierin wordt verwezen, en dat deze personen er ook mee instemmen gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als dergelijke personen om welke reden dan ook niet akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden of er niet aan gebonden willen zijn, mogen ze onze website niet bezoeken of gebruiken, en u mag hen niet toestaan dit te doen. 

   3. Andere documenten die uw gebruik van onze website regelen
   • Naast deze gebruiksvoorwaarden wordt uw gebruik van onze website ook beheerst door de volgende documenten: Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

   4. Beschikbaarheid van onze website

   • We doen geen verklaringen en bieden geen garanties dat:
    • de website zal op een bepaald tijdstip of vanaf een specifieke geografische locatie beschikbaar worden gesteld;
    • uw toegang tot de website zal continu of ononderbroken zijn; of
    • de website is toegankelijk of geoptimaliseerd voor alle browsers, computers, tablets, telefoons of weergaveplatforms.
   • We behouden ons het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de website om welke reden dan ook op te schorten, inclusief om zakelijke of operationele redenen, zoals het verbeteren van het uiterlijk of de functionaliteit van de website, inhoudsupdates, periodiek onderhoud, of om eventuele problemen op te lossen bewust van. Waar we verwachten dat we de toegang tot de website voor een aanzienlijke periode moeten opschorten, zullen we proberen u waar redelijkerwijs mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen.
   • Onze website is bedoeld voor gebruikers in de Verenigde Staten. Hoewel het mogelijk is om toegang te krijgen tot de website vanuit andere landen, garanderen wij niet dat onze website voldoet aan de wettelijke vereisten die van kracht zijn in een ander rechtsgebied dan de Verenigde Staten, of dat de inhoud die beschikbaar is op de website geschikt is voor gebruikers in andere landen of staten. 
   • Wijzigingen die we kunnen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden en andere documentatie
   • We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid, ons cookiebeleid en alle andere documentatie waarnaar in deze documenten wordt verwezen van tijd tot tijd bij te werken. We kunnen onze gebruiksvoorwaarden en andere documentatie om welke reden dan ook wijzigen, waaronder:
    • om eventuele wijzigingen in de manier waarop we ons bedrijf uitvoeren weer te geven;
    • om rekening te houden met eventuele wijzigingen die we op onze website aanbrengen, inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwe functies of functionaliteit die we bieden, eventuele aanpassingen aan de manier waarop we u kennisgevingen verstrekken, of eventuele wijzigingen in de inhoud, het doel of de beschikbaarheid van de website ;
    • om onze huidige gegevensverwerkingsactiviteiten nauwkeurig te beschrijven, zodat u op de hoogte blijft van onze nieuwste praktijken;
    • om u te informeren over eventuele wijzigingen in de manier waarop we cookies of vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken; of
    • om ervoor te zorgen dat onze documentatie in overeenstemming is en blijft met alle huidige en toekomstige toepasselijke wetten, voorschriften en officiële richtlijnen.
   • Indien wettelijk vereist, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of de andere documentatie waarnaar hierin wordt verwezen door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze gebruiksvoorwaarden of andere dergelijke te plaatsen. documentatie op onze website met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld.
   • Door onze website te blijven bezoeken nadat we onze gebruiksvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en/of gebruikersinhoudsovereenkomst hebben bijgewerkt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan die bijgewerkte versies. U erkent ook dat door onze website te blijven bezoeken nadat we ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid hebben bijgewerkt, de praktijken die in dat bijgewerkte beleid zijn uiteengezet, van toepassing zijn op onze verwerking van uw informatie en ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.
   • U moet deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar hierin wordt verwezen, elke keer dat u onze website bezoekt, controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment op u van toepassing zijn.
   • De datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden en/of andere documenten (inclusief ons privacybeleid en cookiebeleid) voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan dat document en wordt de "ingangsdatum" van dat document genoemd.

    5. Uw accountgegevens

   • Als we u accountinformatie verstrekken, zoals een gebruikersnaam, identificatienummer, accountcode en/of wachtwoord, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk en geheim houden en aan niemand bekendmaken. Alle accountinformatie wordt alleen verstrekt voor gebruik door de genoemde accounthouder en niet voor een andere persoon. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen van ongeautoriseerde toegang tot uw account als gevolg van openbaarmaking van uw accountgegevens aan derden.
   • Waar we u de mogelijkheid bieden om uw eigen inloggegevens te selecteren, inclusief een wachtwoord, raden wij u aan om inloggegevens op te geven die uniek zijn voor uw eigen gebruik van deze website, en geen informatie te gebruiken van andere accounts die u mogelijk heeft bij andere websites of enige andere gemakkelijk vindbare informatie over u. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen van ongeautoriseerde toegang tot uw account als gevolg van het openbaar maken van uw aanmeldingsgegevens aan derden.
   • U mag nooit het account van een andere gebruiker gebruiken zonder toestemming. Bij het aanmaken van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. U stemt ermee in dat u de inloggegevens van andere personen niet zult vragen, verzamelen of gebruiken. We verbieden het aanmaken van, en u stemt ermee in dat u geen account aanmaakt voor iemand anders dan uzelf. U verklaart ook dat alle informatie die u aan ons verstrekt bij registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U stemt ermee in uw informatie zo nodig bij te werken om de waarheid en nauwkeurigheid te behouden.
   • We behouden ons het recht voor om de toegang tot uw account zonder kennisgeving in te trekken voor enige daadwerkelijke of vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere documentatie waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer we vermoeden dat er ongeautoriseerde toegang tot uw account is geweest, of enige ongeoorloofde openbaarmaking van uw inloggegevens.
   • Als u weet of vermoedt dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens in gevaar is gebracht, bijvoorbeeld door de openbaarmaking van dergelijke informatie aan een derde partij, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen. Als u uw wachtwoord niet kunt wijzigen, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail cs@borchelliskincare.com
   • Eigendom van materiaal op onze website
   • Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan zijn ofwel het eigendom van ons ofwel in licentie gegeven aan ons. Al deze rechten worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten en alle rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, anders dan specifiek hierin toegestaan, is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn door ons voorbehouden.
   • De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere merknamen die eigendom zijn van derden en die worden gebruikt of weergegeven op of via onze website (gezamenlijk "Mark(ten) van derden") kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren, die al dan niet mag ons niet onderschrijven of ermee verbonden zijn of ermee verbonden zijn. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, of in voorwaarden verstrekt door de eigenaar van een Merk van Derden, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op of via de website worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of het recht om een van onze merken of merken van derden te gebruiken die worden gebruikt of weergegeven op de website, in elk geval zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van onze handelsmerken komt uitsluitend ten goede aan ons. 
   • Informatie en inhoud op onze website verstrekt op niet-vertrouwensbasis
   • Onze website wordt aan u ter beschikking gesteld om u algemene informatie over ons, ons bedrijf en alle producten of diensten die wij van tijd tot tijd aanbieden te verstrekken. We stellen onze website niet beschikbaar voor andere doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
   • De inhoud op onze website is niet bedoeld als advies. U mag voor geen enkel doel op de inhoud van onze website vertrouwen en u moet uw eigen onafhankelijk professioneel advies inwinnen voordat u besluit enige actie te ondernemen op basis, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud altijd beschikbaar op onze website.
   • We doen geen uitspraken en bieden geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud of het materiaal dat van tijd tot tijd op onze website beschikbaar is, juist, actueel of volledig is.

       6. Toegestaan gebruik van materialen op onze website

     

    • De inhoud op onze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van onze website afdrukken of delen voor wettige persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden, en u mag ook anderen binnen uw organisatie op de hoogte brengen van de inhoud op onze website. U mag de inhoud van onze website niet op een andere manier extraheren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
    • Telkens wanneer u inhoud van onze website afdrukt, downloadt, deelt of doorgeeft aan anderen, mag u geen toevoegingen of verwijderingen maken of anderszins enige tekst van onze website wijzigen, u mag geen afbeeldingen, media of grafische afbeeldingen van onze website in u mag op geen enkele manier begeleidende tekst van dergelijke afbeeldingen, media of grafische afbeeldingen verwijderen en u moet ervoor zorgen dat alle inhoud die aan een derde partij wordt doorgegeven, een nauwkeurige weergave is van de inhoud zoals deze op onze website wordt weergegeven.
    • Het is verboden om robots, spiders, datamining- of scrapingtechnologie of vergelijkbare tools van derden te gebruiken voor het extraheren of reproduceren van gegevens of inhoud van onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
    • Telkens wanneer u inhoud of materiaal van onze website aan iemand doorgeeft, moet u ons erkennen als de auteurs van dergelijke inhoud of materialen (of enige andere auteurs, waar dan ook door ons gecrediteerd) op het moment dat u dergelijke inhoud of materialen doorgeeft.

     7. Verboden gebruik van onze website

    • U mag geen enkel deel van onze website of enige inhoud van onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden.
    • U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen toegang krijgen tot, interfereren met, schade toebrengen aan onze website of een deel ervan, onze systemen, onze hardware of apparatuur of netwerken waarop onze website wordt gehost, enige software die we gebruiken om de website te maken of te wijzigen of om de website aan u beschikbaar te stellen, of enige hardware, apparatuur, netwerk, server, software of technologie die eigendom is van of wordt beheerd door ons of een derde partij.
    • U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U mag onze website niet gebruiken:
     • voor enig doel dat onwettig is of dat op enigerlei wijze in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, zowel lokaal, nationaal als internationaal;
     • voor welke frauduleuze doeleinden dan ook;
     • om op welke manier dan ook ongevraagde of ongeoorloofde reclame of directe of indirecte marketing aan iemand uit te voeren, of anderszins te spammen, te communiceren met of op de markt te brengen aan iemand goederen, diensten of zaken die niet door ons zijn geautoriseerd;
     • voor het uploaden, hosten of verzenden van virussen, malware, adware, spyware, wormen, Trojaanse paarden, toetsaanslagloggers, spyware, logische bommen, tijdbommen of andere schadelijke programma's of code die een negatief effect kunnen hebben op het gebruik of de werking van de website, onze hardware of systemen, of de computers, tablets, telefoons of andere apparaten van gebruikers of andere derde partijen, of om inhoud of materialen te uploaden die dergelijke inhoud bevatten;
     • om te communiceren met, schade toe te brengen of te proberen kinderen op enigerlei wijze schade te berokkenen; of
     • op enigerlei wijze of voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de voorwaarden van een van de documenten waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.
    • U mag geen informatie over u aan ons verstrekken als u jonger bent dan 18 jaar, of over een andere persoon die:
     • jonger dan 18 jaar; of
     • als ze 18 jaar of ouder zijn, als je niet hun voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen om informatie over hen aan ons te verstrekken.
    • U mag ons geen informatie verstrekken die als 'gevoelige persoonlijke informatie' wordt beschouwd. 'Gevoelige persoonlijke informatie' is informatie over u of een andere persoon die uw of hun raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of genetische gegevens, biometrische gegevens, informatie die betrekking heeft op uw of hun gezondheid , seksleven of seksuele geaardheid.
    • Als u per ongeluk of opzettelijk dergelijke informatie aan ons verstrekt, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor onze verwerking van die informatie op basis van artikel 9, lid 2, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769 ).

    • 8. Virussen en andere schadelijke inhoud
    • We kunnen niet garanderen dat onze website geen virussen of andere schadelijke software bevat. We doen echter redelijke inspanningen om te voorkomen dat dergelijke virussen of bugs naar onze website worden geüpload.
    • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bugs of virussen op onze website, of enige software die vanaf onze website naar uw computer kan worden overgebracht, of enige gevolgen die de aanwezigheid of werking van dergelijke programma's kan hebben.
    • U moet ervoor zorgen dat uw computer of ander browserapparaat up-to-date en effectieve antivirusbescherming heeft.
    • U mag geen virussen, malware, spyware, adware, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, tijdbommen, toetsaanslagloggers of andere programma's of code die schadelijk of kwaadaardig is, uploaden of anderszins op onze website introduceren.
    • U mag geen derde partijen, software of technologie gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, onze servers, systemen, hardware, software of gegevens.
    • U mag niet proberen een denial of service-aanval uit te voeren op onze website.
    • We kunnen elke schending of vermoedelijke schending hiervan melden clausule 11 (Virussen en andere schadelijke inhoud)aan de relevante autoriteiten en kan uw identiteit bekendmaken.

     9.  Links naar andere websites

    • Links naar inhoud of websites van derden kunnen van tijd tot tijd op onze website verschijnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk zijn via een link(s) op onze website. Alle inhoud op websites van derden valt buiten onze controle en we verklaren of garanderen niet dat dergelijke inhoud verband houdt met ons of onze website, geschikt of geschikt is voor gebruik of weergave, wettig of nauwkeurig is.
    • Elke website van een derde partij die toegankelijk is via een link op onze website kan uw informatie verzamelen en verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door websites van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website, en wij wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze af. U dient het privacybeleid van dergelijke derden te raadplegen om vast te stellen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken voordat u besluit hun website en de bijbehorende functies te gebruiken.

    10. Links naar onze website

     

    • U mag niet naar onze website linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
    • Waar u onze toestemming hebt verkregen om naar onze website te linken:
     • u mag links naar onze website plaatsen op andere websites die uw eigendom zijn, op voorwaarde dat dergelijke websites en het gebruik van links naar onze website voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden;
     • waar u ook een link naar onze website op een andere website plaatst, stemt u ermee in dat u dit op een gepaste manier zult doen, en niet op een manier die lasterlijk of minachtend voor ons is, die ons of ons bedrijf verkeerd voorstelt, of die schade veroorzaakt wat dan ook voor ons of ons bedrijf; en
     • u mag niet naar onze website linken om enige vorm van joint venture, partnerschap, samenwerking, affiliatie, zakelijke relatie, goedkeuring of goedkeuring in verband met ons te suggereren waar deze niet bestaat en in ieder geval zonder eerst onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
    • We kunnen de toestemming om naar onze website te linken op elk moment intrekken. In het geval dat we de toestemming om naar onze website te linken intrekken en u hierover informeren, moet u alle links naar onze website onmiddellijk verwijderen of laten verwijderen.
    • 11. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
    • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen, bijvoorbeeld voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Als de toepasselijke wetgeving niet toestaat dat alle of een deel van de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkingen op u van toepassing zijn, zijn de beperkingen alleen op u van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
    Als u goederen of diensten van onze website koopt, kunnen er verschillende uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing zijn. Deze staan in onze verkoopvoorwaarden.
    • ONDER HET VOORGAANDE ZULLEN WIJ (INCLUSIEF ONZE OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, BESTUURDERS, LEDEN, WERKNEMERS OF AGENTEN) IN GEEN GEVAL, ONDER ENIGE OMSTANDIGHEID, ONDER ENIGE OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U VOOR ENIGE SCHADE WERKELIJKE, GEVOLG, INCIDENTELE, BIJZONDERE, VOORBEELDENDE OF ANDERE) KOSTEN, UITGAVEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF SANCTIES, IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHTEN OF ANDERSZINS, EVENTUEEL VOORZIENBAAR OF ONBEKEND, MET HET VOLGENDE, VOORTVLOEIENDE
     • UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE;
     • ENIGE CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS;
     • ENIGE ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE ONDERBREKINGEN, OPSCHORTING OF INTREKKING VAN ONZE WEBSITE (OM ENIGE REDEN);
     • ELK GEBRUIK DAT U MAAKT VAN INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE WEBSITE, INCLUSIEF ENIG VERTROUWEN DAT U MAAKT VAN DERGELIJKE INHOUD OF MATERIAAL;
     • ENIG VERLIES VAN BESPARINGEN, WINST, VERKOOP, ZAKEN OF INKOMSTEN;
     • ENIG VERLIES VAN REPUTATIE OF GOODWILL;
     • ELK VERLIES VAN BESPARINGEN;
     • ENIG KANS OF KANS VERLIES; OF
     • ENIGE ANDERE SECUNDAIRE, GEVOLG- OF INDIRECTE VERLIES,

    EN ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE, ZONDER BEPERKING, DRAAGT U EN ZAL U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE IN GEVAL VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, KOSTEN , VERPLICHTINGEN OF SANCTIES DIE VOORTVLOEIEN.

    • WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE U HEBT VERMIJDEN DOOR ONS ADVIES OP TE VOLGEN VOOR HET TOEPASSEN VAN EEN GRATIS AANGEBODEN UPDATE OF VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR U NIET JUIST VOLGT DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES OF DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES DIE DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VEREISEN GEADVISEERD DOOR ONS.
    • U stemt er specifiek mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inhoud of het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een derde partij en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u ligt.
    • U GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL DAT U ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL LIJDT DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET ONZE HANDELINGEN OF NALATEN, DE SCHADE, EVENTUEEL, DIE U VEROORZAAKT, NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE OM ONRECHTMATIGHEID TE VOORKOMEN ENIGE EXPLOITATIE VAN ENIGE WEBSITE, DIENST, EIGENDOM, PRODUCT OF ANDERE INHOUD DIE IN BEZIT IS VAN OF WORDT GECONTROLEERD DOOR ONS, EN U HEBT GEEN RECHTEN OM DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, RECLAME, TENTOONSTELLING OF EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN, EIGENDOMMEN, EIGENDOMMEN, SERVICE OF ANDERE INHOUD DIE IN BEZIT IS VAN OF WORDT GECONTROLEERD DOOR ONS.
    • Voor zover een van de bepalingen van deze clausule 14 (UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID)niet-afdwingbaar zijn als regelrechte uitsluitingen van aansprakelijkheid, zullen ze worden opgevat als beperkingen van aansprakelijkheid, waardoor onze aansprakelijkheid jegens u wordt beperkt voor zover maximaal toegestaan door de wet. 
    12. VRIJWARING
     • U (en ook elke derde partij voor of namens wie u een account of activiteit op de website beheert) stemt ermee in om ons te verdedigen (op ons verzoek), schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten , inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en advocatenhonoraria en kosten, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met een van de volgende zaken (inclusief als gevolg van uw directe activiteiten op de website of activiteiten die namens u worden uitgevoerd):
      • uw uploads, toegang tot of gebruik van de website;
      • uw schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden;
      • uw schending van enig recht van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, enig intellectueel eigendomsrecht, publiciteits-, vertrouwelijkheids-, eigendoms- of privacyrecht;
      • uw overtreding van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- en semi-overheidsinstanties, inclusief, zonder beperking, alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
      • een verkeerde voorstelling van zaken door u.
     • U zult volledig meewerken aan de verdediging van een claim. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een claim afwikkelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

      13. DISCLAIMERS

     • DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN" BASIS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, DOEN WIJ GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES OF ONDERSCHRIJVING VAN ENIGE VORM, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT:
      • DE DIENST;
      • DE WEBSITE-INHOUD;
      • GEBRUIKERSINHOUD; OF
      • BEVEILIGING IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR DE WEBSITE.

     BOVENDIEN WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, DOUANE, HANDEL, VRIJ SYSTEEM

     BOVENDIEN WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, DOUANE, HANDEL, VRIJ SYSTEEM VIRUS.

     • WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVICE OF DE SERVER DIE DE SERVICE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN ENIGE SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF, ZONDER GEBRUIK. WIJ GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF ENIGE INSTRUCTIES) OVER DE DIENST NAUWKEURIG, COMPLEET OF NUTTIG IS. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. WIJ GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE WETTELIJK IS IN ENIGE BEPAALDE JURISDICTIE, EN WIJ WIJZEN SPECIFIEK DERGELIJKE GARANTIES AF. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS VOOR ZOVER DE WET VAN DEZE JURISDICTIE OP U VAN TOEPASSING IS EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
     • DOOR DE WEBSITE TE BETREKKEN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTELIJK ZIJN IN ELKE JURISDICTIE WAAR U DE DIENST TOEGANG OF GEBRUIKT.
     • WIJ ONDERSCHRIJVEN DE INHOUD NIET EN WIJZEN SPECIFIEK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE PERSOON OF ENTITEIT AF VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (OF DAADWERKELIJK, GEVOLG, BEstraffend OF ANDERSZINS), LETSEL, CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE OORZAAK OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE INHOUD.

     14. LEEFTIJDSBEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

      Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van de uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

     15. SERVICEVOORWAARDEN MOBILE MESSAGING PROGRAMMA 

     • We bieden een programma voor mobiele berichten aan, Borchelli Skincare's SMS (het 'Programma'), dat u kunt gebruiken en waaraan u kunt deelnemen onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.  Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden van het Mobile Messaging-programma (de "Mobile Messaging-voorwaarden").  De voorwaarden van Mobile Messaging zijn beperkt tot het Programma en zijn niet bedoeld om andere Algemene voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.
     • Opt In - Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord om terugkerende geautomatiseerde marketing- en informatieve tekstberichten (bijv. SMS, MMS of RCS) van ons te ontvangen, inclusief tekstberichten die kunnen worden verzonden met een automatische telefoonkiessysteem, naar het mobiele telefoonnummer dat u heeft opgegeven bij het aanmelden of een ander nummer dat u aanwijst. Hoewel u ermee instemt berichten te ontvangen die worden verzonden met een automatische kiezer, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als een suggestie of impliciete dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "automatische kiezer"). Toestemming om deel te nemen aan het programma is geen voorwaarde voor enige aankoop.
     • U moet over een eigen draadloos apparaat beschikken, in staat zijn om berichten in twee richtingen te verzenden, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee van een draadloze service zijn met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de benodigde service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.
     • Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Het Programma zal SMS TM's (beëindigingsberichten) verzenden als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.
     • Het programma omvat terugkerende mobiele berichten en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met ons. We behouden ons het recht voor om de frequentie van verzonden berichten op elk moment te wijzigen om het totale aantal verzonden berichten te verhogen of te verlagen. We behouden ons ook het recht voor om de korte code of het telefoonnummer van waaruit berichten worden verzonden, te wijzigen.
     • Afmelden - Als u niet wilt blijven deelnemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze voorwaarden, stemt u ermee in om STOP, EINDE, ANNULEREN, UITSCHRIJVEN of STOPPEN te antwoorden op een mobiel bericht van ons om u af te melden voor het Programma .  Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke andere methode om u af te melden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het sms'en van andere woorden dan de hierboven uiteengezette of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. en ga ermee akkoord dat Borchelli Skincare's, LLC. en zijn dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor het niet inwilligen van dergelijke verzoeken. Als u zich afmeldt voor een van onze sms-programma's, kunt u sms-berichten van ons blijven ontvangen via andere programma's waarvan u lid bent geworden totdat u zich afzonderlijk afmeldt voor die programma's.
     • Wijzigingen in de voorwaarden - We behouden ons het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen of te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk na publicatie van kracht worden. Als u zich blijft inschrijven na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.
     • Meldings- en vrijwaringsplicht.
     • Als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u te abonneren op het Programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u de opt-outprocedure voltooit hierboven vermeld voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw overeenkomst om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden.  U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer beëindigt zonder ons van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenhonoraria) en aansprakelijkheden die door ons of enige partij die helpt bij het de bezorging van de mobiele berichten, als gevolg van claims die zijn ingediend door een of meer personen aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen.  Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.
     • Afwijzing van garantie - Het programma wordt aangeboden op een "as-is"-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in het geval van product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen die zijn aangebracht door uw draadloze provider . We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. De bezorging van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten onze controle. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten.
     • Contact - Voor ondersteuning met betrekking tot eventuele problemen kunt u ons een e-mail sturen op: cs@borchelliskincare.com.