Vlera thelbësore e Borchellit

Vlerat thelbësore të Borchellit

Ndershmëria • Integriteti • Transparenca • E fokusuar te klienti  • Siguria • Diversiteti • Përgjegjshmëria • Nxitja e shërbimit ndaj klientit