Duke festuar Ditën e Gruas më 8 Mars 2023

                                   Festimi i Ditës së Gruas


Dita Ndërkombëtare e Gruas është një ditë globale që feston arritjet sociale, ekonomike, kulturore dhe politike të grave. Dita shënon gjithashtu një thirrje për veprim për përshpejtimin e barazisë gjinore. Aktivitet i rëndësishëm është dëshmuar në mbarë botën ndërsa grupet mblidhen së bashku për të festuar arritjet e grave ose tubime për barazinë e grave.