Termat & Kushtet

BORCHELLISKINCARE.COM

Kushtet e përdorimit të faqes në internet.

Këto Kushte Përdorimi dhe çdo dokument i përmendur këtu, përcaktojnë termat dhe kushtet në të cilat ju lejohet të përdorni faqen tonë të internetit, në https://www.borchelliskincare.com (faqja jonë e internetit). Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të pajtoheni me këto Kushte të Përdorimit të Wwbsite.

Këto Kushte Përdorimi hyjnë në fuqi nga 23 qershor 2022.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Përdorimit. Ne ju rekomandojmë që të printoni një kopje të këtyre Kushteve të Përdorimit për të dhënat tuaja, si dhe çdo version të tyre të ardhshëm, pasi ne mund t'i përditësojmë ato herë pas here. VËMENDJA JUAJ ËSHTË TË DREJTUAR VEÇANTËSISHT Klauzolat 14 (PERJASHTIMET DHE KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË), 15 (DËSHMËRBLIM), DHE 16 (MOFIMI).

Nëse për ndonjë arsye nuk pranoni këto Kushte të Përdorimit të Uebfaqes ose nuk dëshironi të jeni të detyruar nga to, nuk duhet të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit.

 Përmbajtja

 1. Detajet tona
 2. Përgjegjësia juaj për të tjerët që hyjnë në faqen tonë të internetit duke përdorur pajisjen tuaj ose lidhjen e internetit
 3. Dokumente të tjera që rregullojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit
 4. Disponueshmëria e faqes sonë të internetit
 5. Ndryshimet që mund të bëjmë në këto Kushte të Përdorimit dhe dokumentacion tjetër
 6. Detajet e llogarisë suaj
 7. Pronësia e materialit në faqen tonë të internetit
 8. Informacioni dhe përmbajtja në faqen tonë të internetit ofrohet në bazë të pabazës
 9. Përdorimi i lejuar i materialeve në faqen tonë të internetit
 10. Përdorime të ndaluara të faqes sonë të internetit
 11. Viruset dhe përmbajtje të tjera të dëmshme
 12. Lidhje me faqet e tjera të internetit
 13. Lidhje me faqen tonë të internetit
 14. PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË
 15. DËSHMËRIMI
 16. REFUZIME
 17. KUFIZIMET MOSHORE TË PËRDORIMIT TË FAQIT TONË
 18. KUSHTET E SHËRBIMIT TË PROGRAMIT TË MESAZHIMIT TË MOBILEVE
 19. E drejta e autorit, krediti dhe logoja

1. Detajet tona

  • Borchelli Skincare, LLC (ne, tona dhe ne) operon faqen e internetit.
  • Borchelli Skincare, është një kompani me përgjegjësi të kufizuar e inkorporuar në Nju Jork, SHBA
  • Adresa jonë: 99 Wall ST., Suite 931, New York, NEW YORK 10005-4301, USA
  • Adresa jonë e emailit të kontaktit cs@borchelliskincare.com 
2. Përgjegjësia juaj për të tjerët që hyjnë në faqen tonë të internetit duke përdorur pajisjen tuaj ose lidhjen e internetit

  Ju duhet të siguroheni që çdo person që hyn në faqen tonë të internetit në kompjuterin(ët) ose pajisjen(et) ose që lejohet ose mund të hyjë në faqen tonë të internetit në kompjuter(ët) ose pajisje(at) ose që përdorin lidhjen tuaj të internetit , janë në dijeni të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe të gjithë dokumentacionit tjetër të përmendur në to, dhe se persona të tillë pranojnë gjithashtu të jenë të detyruar dhe të respektojnë këto Kushte Përdorimi. Nëse për çfarëdo arsye, persona të tillë nuk pajtohen me këto Kushte Përdorimi ose nuk dëshirojnë të jenë të detyruar prej tyre, ata nuk duhet të hyjnë ose përdorin faqen tonë të internetit dhe ju nuk duhet t'i lejoni ta bëjnë këtë. 

   3. Dokumente të tjera që rregullojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit
   • Përveç këtyre Kushteve të Përdorimit, përdorimi juaj i faqes sonë të internetit rregullohet gjithashtu nga dokumentet e mëposhtme: Nëse nuk jeni dakord me kushtet e përcaktuara në këto Kushte Përdorimi, nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit.

   4. Disponueshmëria e faqes sonë të internetit

   • Ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim dhe nuk japim asnjë garanci që:
    • faqja e internetit do të vihet në dispozicion në çdo kohë të caktuar ose nga çdo vendndodhje specifike gjeografike;
    • qasja juaj në faqen e internetit do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë; ose
    • faqja e internetit do të jetë e aksesueshme ose e optimizuar në të gjithë shfletuesit, kompjuterët, tabletët, telefonat ose platformat e shikimit.
   • Ne rezervojmë të drejtën për të pezulluar aksesin në të gjithë ose një pjesë të faqes së internetit për çfarëdo arsye, duke përfshirë për arsye biznesi ose operacionale, të tilla si përmirësimi i pamjes ose funksionalitetit të faqes në internet, përditësimet e përmbajtjes, mirëmbajtja periodike ose për të zgjidhur çdo problem që kemi i vetëdijshëm për. Kudo që ne parashikojmë se duhet të pezullojmë aksesin në faqen e internetit për një periudhë të konsiderueshme kohore, ne do të përpiqemi t'ju ofrojmë njoftim paraprak kur është e mundur në mënyrë të arsyeshme.
   • Faqja jonë e internetit ofrohet për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse mund të jetë e mundur të hyni në faqen e internetit nga vende të tjera, ne nuk deklarojmë se faqja jonë e internetit është në përputhje me ndonjë kërkesë ligjore në fuqi në çdo juridiksion tjetër përveç Shteteve të Bashkuara, ose se përmbajtja e disponueshme në faqen e internetit do të jetë e përshtatshme për përdoruesit në vende apo shtete të tjera. 
   • Ndryshimet që mund të bëjmë në këto Kushte të Përdorimit dhe dokumentacion tjetër
   • Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar këto Kushte të Përdorimit, politikën tonë të privatësisë, politikën tonë të cookies dhe çdo dokumentacion tjetër të përmendur në cilindo prej këtyre dokumenteve herë pas here. Ne mund të ndryshojmë Kushtet tona të Përdorimit dhe dokumentacionin tjetër për çfarëdo arsye, duke përfshirë:
    • për të pasqyruar çdo ndryshim në mënyrën se si ne e zhvillojmë biznesin tonë;
    • për të marrë parasysh çdo ndryshim që bëjmë në faqen tonë të internetit, duke përfshirë, pa kufizim, çdo veçori ose funksionalitet të ri që ofrojmë, çdo rregullim në mjetet me të cilat ju ofrojmë njoftime, ose çdo ndryshim në përmbajtjen, qëllimin ose disponueshmërinë e sajtit ;
    • për të përshkruar me saktësi aktivitetet tona aktuale të përpunimit të të dhënave në mënyrë që të mbaheni të përditësuar me praktikat tona më të fundit;
    • për t'ju informuar për çdo ndryshim në mënyrën se si ne përdorim cookies ose teknologji të ngjashme të mbledhjes së informacionit; ose
    • për të siguruar që dokumentacioni ynë përputhet dhe mbetet në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe udhëzimet zyrtare aktuale dhe të ardhshme.
   • Nëse kërkohet nga ligji, ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim në këto Kushte të Përdorimit ose dokumentacionin tjetër të përmendur në to duke postuar një njoftim në faqen e internetit dhe/ose duke postuar një version të përditësuar të këtyre Kushteve të Përdorimit ose të tjera të tilla dokumentacion në faqen tonë të internetit me një datë të re efektive të shënuar në fillim të tyre.
   • Duke vazhduar të hyni në faqen tonë të internetit pasi të kemi përditësuar Kushtet e përdorimit, kushtet e shitjes dhe/ose marrëveshjen e përmbajtjes së përdoruesit, ju pranoni të jeni të detyruar nga ato versione të përditësuara. Ju gjithashtu pranoni se duke vazhduar të hyni në faqen tonë të internetit pasi të kemi përditësuar politikën tonë të privatësisë dhe/ose politikën tonë të skedarëve të personalizimit, se praktikat e përcaktuara në ato politika të përditësuara do të zbatohen për trajtimin tonë të informacionit tuaj dhe përdorimin tonë të cookies dhe teknologjive të ngjashme.
   • Ju duhet t'i kontrolloni këto Kushte Përdorimi dhe të gjithë dokumentacionin tjetër të përmendur në to sa herë që hyni në faqen tonë të internetit në mënyrë që të siguroheni që jeni në dijeni të kushteve që zbatohen për ju në atë kohë.
   • Data e ndryshimit të fundit të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe/ose çdo dokumenti tjetër (përfshirë politikën tonë të privatësisë dhe politikën e kukive) është vendosur në krye të atij dokumenti dhe referohet si "data e hyrjes në fuqi" e atij dokumenti.

    5. Detajet e llogarisë suaj

   • Nëse ju ofrojmë informacione të llogarisë, si emrin e përdoruesit, numrin e identifikimit, kodin e llogarisë dhe/ose fjalëkalimin, ju duhet ta mbani këtë informacion konfidencial dhe sekret dhe të mos ia zbuloni askujt. Të gjitha informacionet e llogarisë ofrohen vetëm për përdorim nga mbajtësi i llogarisë në emër, dhe jo për ndonjë person tjetër. Ju jeni përgjegjës për çdo pasojë të aksesit të paautorizuar në llogarinë tuaj për shkak të çdo zbulimi të informacionit të llogarisë suaj te ndonjë palë e tretë.
   • Aty ku ne ju ofrojmë opsionin për të zgjedhur informacionin tuaj të hyrjes, duke përfshirë një fjalëkalim, ju rekomandojmë që të jepni informacionin e identifikimit unik për përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti dhe të mos përdorni informacione nga llogari të tjera që mund të mbani me faqet e tjera të internetit ose ndonjë informacion lehtësisht të zbulueshëm për ju. Ju jeni përgjegjës për çdo pasojë të aksesit të paautorizuar në llogarinë tuaj për shkak të çdo zbulimi të informacionit tuaj të hyrjes tek ndonjë palë e tretë.
   • Nuk duhet të përdorni kurrë llogarinë e një përdoruesi tjetër pa leje. Kur krijoni llogarinë tuaj, duhet të jepni informacion të saktë dhe të plotë. Ju pranoni që nuk do të kërkoni, grumbulloni ose përdorni kredencialet e identifikimit të individëve të tjerë. Ne e ndalojmë krijimin dhe ju pranoni që nuk do të krijoni një llogari për askënd tjetër përveç vetes. Ju gjithashtu deklaroni se të gjitha informacionet që na jepni gjatë regjistrimit dhe në çdo kohë të tjera do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota. Ju pranoni të përditësoni informacionin tuaj sipas nevojës për të ruajtur vërtetësinë dhe saktësinë e tij.
   • Ne rezervojmë të drejtën të tërheqim aksesin në llogarinë tuaj pa paralajmërim për ndonjë shkelje aktuale ose të dyshuar të këtyre Kushteve të Përdorimit ose të ndonjë dokumentacioni tjetër të përmendur në to, duke përfshirë, pa kufizim, kur dyshojmë se ka pasur qasje të paautorizuar në llogarinë tuaj, ose ndonjë zbulim të paautorizuar të informacionit tuaj të hyrjes.
   • Nëse e dini ose dyshoni se konfidencialiteti i informacionit tuaj të hyrjes është komprometuar, për shembull, nga zbulimi i një informacioni të tillë te ndonjë palë e tretë, duhet të ndryshoni menjëherë fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk jeni në gjendje të ndryshoni fjalëkalimin tuaj, duhet të na njoftoni menjëherë me email cs@borchelliskincare.com
   • Pronësia e materialit në faqen tonë të internetit
   • Të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit, emrat tregtarë, logot, të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në faqen tonë të internetit dhe përmbajtja e saj janë në pronësi të nesh ose të licencuara për ne. Të gjitha këto të drejta mbrohen nga ligjet e pronësisë intelektuale në mbarë botën dhe të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Ndalohet rreptësisht çdo përdorim i faqes së internetit dhe përmbajtjes së tij, përveç atyre të autorizuara specifikisht këtu. Çdo e drejtë që nuk jepet shprehimisht këtu është e rezervuar nga ne.
   • Markat tregtare, markat e shërbimit, emrat tregtarë, logot dhe markat e tjera në pronësi të palëve të treta dhe të përdorura ose të shfaqura në ose nëpërmjet faqes sonë të internetit (së bashku, "Marku(et) e Palës së Tretë") mund të jenë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës, të cilët mund ose nuk mund të mbështesë ose të jetë i lidhur me ne ose i lidhur me ne. Me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht në këto Kushte të Përdorimit, ose në termat e ofruara nga pronari i një Marke të Palës së Tretë, asgjë në këto Kushte Përdorimi ose në ose nëpërmjet sajtit të internetit nuk duhet të interpretohet si dhënie, nënkuptuar, eleminuar ose ndryshe, ndonjë licencë ose të drejtë për të përdorur ndonjë nga Markat tona ose të ndonjë Pale të Tretë që përdoret ose shfaqet në faqen e internetit, pa lejen paraprake me shkrim të pronarit përkatës, në çdo rast. I gjithë emri i mirë i krijuar nga përdorimi i markave tona tregtare do të na përfitojë ekskluzivisht. 
   • Informacioni dhe përmbajtja në faqen tonë të internetit ofrohet në bazë të pabazës
   • Faqja jonë e internetit ju vihet në dispozicion për t'ju ofruar informacione të përgjithshme për ne, biznesin tonë dhe çdo produkt apo shërbim që ne ofrojmë herë pas here. Ne nuk e bëjmë faqen tonë të internetit të disponueshme për ndonjë qëllim tjetër, përveç siç parashikohet shprehimisht në këto Kushte Përdorimi.
   • Përmbajtja në faqen tonë të internetit nuk synohet të interpretohet si këshillë. Ju nuk duhet të mbështeteni në asnjë nga përmbajtjet e faqes sonë të internetit për çfarëdo qëllimi dhe duhet të kërkoni këshillën tuaj të pavarur profesionale përpara se të vendosni të ndërmerrni ndonjë veprim mbi bazën, tërësisht ose pjesërisht, të ndonjë prej përmbajtjeve. në dispozicion në faqen tonë të internetit në çdo kohë.
   • Ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim dhe nuk japim asnjë garanci, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, që ndonjë nga përmbajtja ose materialet e disponueshme në faqen tonë të internetit herë pas here janë të sakta, të përditësuara ose të plota.

       6. Përdorimi i lejuar i materialeve në faqen tonë të internetit

     

    • Përmbajtja në faqen tonë të internetit ofrohet vetëm për përdorimin tuaj personal, privat dhe jokomercial. Ju mund të printoni ose shpërndani përmbajtjen nga faqja jonë e internetit për qëllime të ligjshme personale, private dhe jokomerciale, dhe gjithashtu mund t'i ndërgjegjësoni të tjerët brenda organizatës suaj për përmbajtjen në faqen tonë të internetit. Përndryshe, ju nuk mund të nxirrni, riprodhoni ose shpërndani përmbajtjen e faqes sonë të internetit pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.
    • Kurdoherë që printoni, shkarkoni, shpërndani ose kaloni përmbajtje nga faqja jonë e internetit te të tjerët, nuk duhet të bëni ndonjë shtesë ose fshirje ose të modifikoni në ndonjë mënyrë tjetër tekst nga faqja jonë e internetit, nuk duhet të ndryshoni ose ndryshoni asnjë imazh, media ose grafikë nga faqja jonë e internetit në në çdo mënyrë, ju nuk mund të hiqni asnjë tekst shoqërues nga këto imazhe, media ose grafika dhe duhet të siguroheni që e gjithë përmbajtja që i transmetohet një pale të tretë është një paraqitje e saktë e përmbajtjes siç shfaqet në faqen tonë të internetit.
    • Ju ndalohet të përdorni ndonjë robot, merimangë, teknologji të nxjerrjes së të dhënave ose gërvishtjes ose ndonjë mjet të ngjashëm të palës së tretë për nxjerrjen ose riprodhimin e çdo të dhënash ose përmbajtjeje nga faqja jonë e internetit pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.
    • Sa herë që kaloni ndonjë përmbajtje ose materiale nga faqja jonë e internetit te dikush, ju duhet të na njihni ne si autorë të përmbajtjes ose materialeve të tilla (ose çdo autor tjetër kudo që vlerësohet nga ne) në kohën kur kaloni përmbajtje ose materiale të tilla.

     7. Përdorime të ndaluara të faqes sonë të internetit

    • Ju nuk duhet të riprodhoni, kopjoni, kopjoni ose rishisni asnjë pjesë të faqes sonë të internetit ose ndonjë përmbajtje nga faqja jonë e internetit, përveç në masën e lejuar shprehimisht në këto Kushte Përdorimi.
    • Ju nuk duhet, pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim, të aksesoni, ndërhyni, dëmtoni ose prishni në asnjë mënyrë uebsajtin tonë ose ndonjë pjesë të tij, sistemet tona, ndonjë nga harduerët ose pajisjet tona ose ndonjë rrjet në të cilin ndodhet faqja jonë e internetit, ndonjë softuer. që ne përdorim për të krijuar ose modifikuar faqen e internetit ose për të vënë në dispozicion faqen tuaj të internetit, ose ndonjë harduer, pajisje, rrjet, server, softuer ose teknologji që zotërohet ose operohet nga ne ose ndonjë palë e tretë.
    • Ju duhet të përdorni faqen tonë të internetit vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me këto Kushte Përdorimi. Ju nuk duhet të përdorni faqen tonë të internetit:
     • për çdo qëllim që është i paligjshëm ose që në çfarëdo mënyre shkel çdo ligj ose rregullore të zbatueshme, qoftë lokale, kombëtare apo ndërkombëtare;
     • për çfarëdo qëllimi mashtrues;
     • për të kryer çdo reklamë të pakërkuar ose të paautorizuar ose marketing të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për këdo me çfarëdo mënyre, ose për të spam, komunikuar ose tregtuar me këdo ndonjë mall, shërbim ose biznes që nuk autorizohet nga ne;
     • për të ngarkuar, pritur ose transmetuar ndonjë virus, malware, adware, spyware, krimba, kuajt trojan, loggers me tastierë, spyware, bomba logjike, bomba me sahat ose çdo program ose kod tjetër të dëmshëm që mund të ndikojë negativisht në përdorimin ose funksionimin e faqes sonë të internetit, hardueri ose sistemet, ose kompjuterët, tabletët, telefonat ose pajisjet e tjera të çdo përdoruesi ose palësh të treta, ose të ngarkoni çdo përmbajtje ose material që përmban ndonjë përmbajtje të tillë;
     • për të komunikuar, dëmtuar ose tentuar të dëmtojë fëmijët në çfarëdo mënyre; ose
     • në çfarëdo mënyre ose për çfarëdo qëllimi që shkel këto Kushte të Përdorimit ose kushtet e ndonjë prej dokumenteve të cilave u referohen këto Kushte të Përdorimit.
    • Ju nuk duhet të na paraqisni asnjë informacion për ju nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ose për ndonjë person tjetër që është:
     • nën moshën 18 vjeç; ose
     • nëse janë 18 vjeç e lart, ku nuk keni marrë paraprakisht pëlqimin e tyre me shkrim për të na paraqitur informacione rreth tyre.
    • Ju nuk duhet të na paraqisni asnjë informacion që konsiderohet 'informacion i ndjeshëm personal'. 'Informacionet e ndjeshme personale' janë informacione për ju ose çdo person tjetër që zbulon origjinën tuaj ose të tyre racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike, anëtarësimin në sindikata ose që janë të dhëna gjenetike, të dhëna biometrike, informacion që ka të bëjë me shëndetin tuaj ose të tyre. , jeta seksuale ose orientimi seksual.
    • Nëse aksidentalisht ose qëllimisht na dorëzoni një informacion të tillë, do të konsiderohet se keni dhënë pëlqimin tonë për përpunimin e atij informacioni në bazë të nenit 9(2)(a) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (Rregullorja (BE) 2016/769 ).

    • 8. Viruset dhe përmbajtje të tjera të dëmshme
    • Ne nuk garantojmë që faqja jonë e internetit nuk përmban viruse ose programe të tjera me qëllim të keq. Megjithatë, ne bëjmë përpjekje të arsyeshme për të parandaluar që viruse ose defekte të tilla të ngarkohen në faqen tonë të internetit.
    • Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë defekt ose virus në faqen tonë të internetit, ose ndonjë softuer që mund të transferohet në kompjuterin tuaj nga faqja jonë e internetit, ose për ndonjë pasojë që mund të ketë prania ose funksionimi i këtyre programeve.
    • Duhet të siguroheni që të keni një mbrojtje të përditësuar dhe efektive kundër viruseve në kompjuterin tuaj ose në një pajisje tjetër shfletimi.
    • Ju nuk duhet të ngarkoni ose të prezantoni në faqen tonë të internetit ndonjë virus, malware, spyware, adware, kuaj trojan, krimba, bomba logjike, bomba me sahat, regjistrues me tastierë ose ndonjë program ose kod tjetër që është i dëmshëm ose keqdashës.
    • Ju nuk duhet të përdorni asnjë palë të tretë, softuer ose teknologji për të tentuar të fitoni akses të paautorizuar në faqen tonë të internetit, serverët, sistemet, harduerin, softuerin ose të dhënat tona.
    • Ju nuk duhet të përpiqeni të kryeni ndonjë sulm të llojit të mohimit të shërbimit në faqen tonë të internetit.
    • Ne mund të raportojmë çdo shkelje ose shkelje të dyshuar të kësaj klauzola 11 (Viruset dhe përmbajtje të tjera të dëmshme)autoriteteve përkatëse dhe mund të zbulojë identitetin tuaj.

     9.  Lidhje me faqet e tjera të internetit

    • Lidhjet me përmbajtjen ose faqet e internetit të palëve të treta mund të shfaqen herë pas here në faqen tonë të internetit. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje interneti të aksesueshme nëpërmjet ndonjë lidhjeje (lidhjesh) në faqen tonë të internetit. E gjithë përmbajtja në faqet e internetit të palëve të treta është jashtë kontrollit tonë dhe ne nuk përfaqësojmë ose garantojmë që një përmbajtje e tillë është e lidhur me ne ose faqen tonë të internetit, e përshtatshme ose e përshtatshme për përdorim ose shikim, e ligjshme ose e saktë.
    • Çdo faqe interneti e palës së tretë e aksesueshme nëpërmjet një lidhjeje në faqen tonë të internetit mund të mbledhë dhe përpunojë informacionin tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë aktivitet të përpunimit të të dhënave të kryera nga ndonjë faqe interneti e palës së tretë e cila është e lidhur me faqen tonë të internetit, dhe ne mohojmë çdo përgjegjësi në lidhje me të njëjtën gjë. Ju duhet të kontrolloni politikën e privatësisë së çdo pale të tretë të tillë për të përcaktuar se si ata mund të përdorin informacionin tuaj përpara se të vendosni të përdorni faqen e tyre të internetit dhe veçoritë e saj.

    10. Lidhje me faqen tonë të internetit

     

    • Ju nuk mund të lidheni me faqen tonë të internetit pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.
    • Ku keni marrë pëlqimin tonë për t'u lidhur me faqen tonë të internetit:
     • ju mund të ofroni lidhje me faqen tonë të internetit në faqet e tjera të internetit në pronësi të ju, me kusht që faqet e tilla të internetit dhe përdorimi i çdo lidhjeje në faqen tonë të internetit të përputhet me këto Kushte Përdorimi;
     • kudo që të postoni një lidhje në faqen tonë të internetit në ndonjë uebsajt tjetër, ju pranoni që do ta bëni këtë në mënyrën e duhur, dhe jo në asnjë mënyrë që është shpifëse ose përçmuese ndaj nesh, e cila na keqinterpreton ne ose biznesin tonë, ose që shkakton ndonjë dëm çfarëdo qoftë për ne ose biznesin tonë; dhe
     • ju nuk duhet të lidheni me faqen tonë të internetit në mënyrë që të sugjeroni ndonjë formë të sipërmarrjes së përbashkët, partneritetit, bashkëpunimit, përkatësisë, marrëdhënies së biznesit, miratimit ose miratimit në lidhje me ne ku nuk ekziston dhe në çdo rast, pa marrë më parë pëlqimin tonë me shkrim.
    • Ne mund të tërheqim lejen për t'u lidhur me faqen tonë të internetit në çdo kohë. Në rast se ne tërheqim lejen për t'u lidhur me faqen tonë të internetit dhe ju informojmë për të njëjtën gjë, ju duhet të hiqni menjëherë ose të bëni që të hiqet çdo lidhje në faqen tonë të internetit.
    • 11. PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË
    • Ne nuk e përjashtojmë përgjegjësinë tonë ndaj jush kur do të ishte e paligjshme ta bëni këtë, për shembull, për vdekjen ose dëmtimin personal të shkaktuar nga neglizhenca jonë. Nëse ligji në fuqi nuk lejon që të gjitha ose ndonjë pjesë e kufizimeve të mëposhtme të përgjegjësisë të zbatohen për ju, kufizimet do të zbatohen për ju vetëm në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi.
    Nëse blini mallra ose shërbime nga faqja jonë e internetit, mund të zbatohen përjashtime të ndryshme të përgjegjësisë. Këto janë të përfshira në kushtet tona të shitjes.
    • NE ASNJË RAST NE ASNJË RAST NE (PERFSHIRË PRINDËRIT, FILIALET, FILIALET, OFERTËT, DREJTORËT, ANËTARËT, PUNONJËSIT APO AGJENTËT) NË ASNJË RRETHANË (NË ASNJË, PËR KUSHTE, PËR KUSHTE, PËR KUSHTE, PËR KUSHTE, PËR KUSHTE, KUSHTET, TË GJITHA) RRETHANAT. SHPENZIMET, SHPENZIMET, DETYRIMET APO DËNIMET AKTUALE, PASOJËSE, INÇIDENTALE, TË VEÇANTA, SHEMBULLORE, OSE TË TJERA) SHPENZIMET, DETYRIMET APO DËNIMET, QËSHTË NË KONTRATË, DETYRIMET, SHKELJE TË DETYRIMEVE STATUTORI PËR PA, PA, PA, PA, TË GJITHA
     • PËRDORIMI JUAJ I FAQIT TONË;
     • NDONJE KORRUPSION APO HUMBJE E TË DHËNAVE;
     • NDONJË PAAFTËSI PËR TË QASUR NË FAQEN TONË, PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, NDËRPRERJE, PEZULLIM OSE TËRHEQJE TË FAQIT TONË (PER ÇDO ARSYE QË GJITHË);
     • ÇDO PËRDORIM QË I BËNI NJË PËRMBAJTJE OSE MATERIAL NË FAQEN TONË, PËRFSHIRË ÇDO MBËSHTETJE QË BËNI NË PËRMBAJTJE OSE MATERIAL TË TIJ;
     • ÇDO HUMBJE E KURSIMIT, FITIMIT, SHITJES, BIZNESIT APO TË ARDHURAVE;
     • NDONJË HUMBJE E REPUTIMIT APO vullneti i mirë;
     • NDONJE HUMBJE E KURSIMIT;
     • ÇDO HUMBJE E NJË SANSI APO MUNDËSI; OSE
     • ÇDO HUMBJE TJETËR DYTËSORE, PASOJËSE APO INDIREKTE,

    DHE NËSE JEMI KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E HUMBJES OSE DËMIMIT TË KËTË, PA KUFIZIM, JU SUPOZONI DHE DO TË JENI PËRGJEGJËS PËR TË GJITHË KOSTEN TË TË GJITHA SHËRBIMET, RIPARIMET, RIPARIMET E NEVOJSHME TË SHËRBIMIT, TË NEVOJSHME. , DETYRIMET APO NDËSHKIMET QË RRJEN.

    • Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë dëm që ju mund të keni shmangur duke ndjekur këshillat tona për të aplikuar një azhurnim të ofruar për ju falas ose për dëme që u shkaktuan nga ju duke mos arritur të ndiqni saktë udhëzimet e instalimit ose të keni në vend kërkesat minimale të sistemit KESHILLUAR NGA NE.
    • Ju pranoni në mënyrë specifike që ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë përmbajtje ose sjellje shpifëse, ofenduese ose të paligjshme të ndonjë pale të tretë dhe se rreziku i dëmtimit ose dëmtimit nga sa më sipër varet tërësisht nga ju.
    • JU PAJTOHET QË NË RASTIN QË JU PËSHTOJNË NDONJË DËM, HUMBJE OSE LËNDIM QË RIDHET NGA, OSE NË LIDHJE ME, VEPRIMET APO MËSHIRJET TONA, DËMET, NËSE KA NDONJË, JANË TË SHKAKTUARA TË PASQYSHME PËR JU PARAQITUR. NDONJË SHFRYTËZIM I NDONJE FAQJEVE TË FAQEVE, SHËRBIMIT, PRONËSISË, PRODUKTIT APO PËRMBAJTJE TË TJETËR TË PRONËSISË OSE TË KONTROLLUARA NGA NE, DHE JU NUK DO KENI TË DREJTË TË KUFIZONI OSE TË KUFIZONI ZHVILLIMIN, PRODHIMIN, SHPËRNDARJEN, SHPËRNDARJEN, SHPËRNDARJEN, PRODHIMIN, SHPËRNDARJEN SHËRBIMI, OSE PËRMBAJTJE TJETËR E PASUR APO E KONTROLLUAR NGA NE.
    • Në masën që ndonjë nga dispozitat e kësaj klauzola 14 (PERJASHTIMET DHE KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË)janë të pazbatueshme si përjashtime të drejtpërdrejta të përgjegjësisë, ato do të interpretohen si kufizime mbi përgjegjësinë, duke kufizuar përgjegjësinë tonë ndaj jush në masën maksimale të lejuar me ligj. 
    12. DËSHMËRIMI
     • Ju (dhe gjithashtu çdo palë e tretë për ose në emër të së cilës ju operoni një llogari ose aktivitet në faqen e internetit) pranoni të mbroni (me kërkesën tonë), të zhdëmtoni dhe të na mbani të padëmshëm nga dhe kundër çdo pretendimi, detyrimi, dëmi, humbjeje dhe shpenzimi. , duke përfshirë, pa kufizim, tarifat dhe kostot e arsyeshme ligjore dhe të avokatëve, që lindin ose në çfarëdo mënyre të lidhura me ndonjë nga sa vijon (përfshirë si rezultat i aktiviteteve tuaja të drejtpërdrejta në faqen e internetit ose atyre të kryera në emrin tuaj):
      • ngarkimet tuaja, aksesi ose përdorimi i faqes në internet;
      • shkeljen tuaj ose shkeljen e pretenduar të këtyre Kushteve të Përdorimit;
      • shkeljen tuaj të çdo të drejte të palës së tretë, duke përfshirë, pa kufizim, çdo të drejtë të pronësisë intelektuale, publicitet, konfidencialitet, pronë ose të drejtë privatësie;
      • shkeljen tuaj të çdo ligji, rregulli, rregulloreje, kodi, statuti, urdhërese ose urdhri të çdo autoriteti qeveritar dhe pothuajse-qeveritar, duke përfshirë, pa kufizim, të gjitha autoritetet rregullatore, administrative dhe legjislative; ose
      • çdo keqinterpretim të bërë nga ju.
     • Ju do të bashkëpunoni siç kërkohet plotësisht nga ne në mbrojtjen e çdo pretendimi. Ne rezervojmë të drejtën për të marrë përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje që i nënshtrohet dëmshpërblimit nga ju, dhe në asnjë rast nuk do të zgjidhni asnjë pretendim pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

      13. REFUZIME

     • FAQJA E FAQËS SIGUROHET MBI NJË BAZË "SIÇ ËSHTË", "SI ËSHTË E DISPOZUESHME" DHE "ME TË GJITHA GABIMET". NË SHTËPINË MË TË PLOTË TË LEJUAR ME LIGJ, NE NUK BËJMË ASNJË PARAQITJE OSE GARANCI OSE MBROJTJE TË NDONJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË LËNDRUESHËM, PËR sa i përket:
      • SHËRBIMI;
      • PËRMBAJTJA E FAQEVE;
      • PËRMBAJTJA E PËRDORIMIT; OSE
      • SIGURIA E LIDHUR ME TRANSMETIMET E INFORMACIONIT NË FAQ.

     PËR VEÇ, NE ME KËTU REFUZOJMË TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHURA OSE TË LËNKUFSHUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRIA PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, JO KUFIZUAR, ME QËLLIM, ME TRAJTIM, TË KUFIZUAR

     PËR VEÇ, NE ME KËTU REFUZOJMË TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHURA OSE TË LËNKUFSHUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRIA PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, JO KUFIZUAR, ME QËLLIM, ME TRAJTIM, TË KUFIZUAR VIRUS.

     • NE NUK PËRFAQËSOJMË OSE GARANTIM QË SHËRBIMI DO TË JETË PA GABIME OSE PA NDERPRERJE, SE DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN, OSE SHËRBIMI APO SERVERI QË E BËN SHËRBIMIN TË VËSHTIRËN, ËSHTË TË DISPONUESHMË, NE NUK BËJMË ASNJË PARAQITJE OSE GARANCI QË INFORMACIONI (PERFSHIRË NDONJË UDHËZIM) NË SHËRBIM ËSHTË I SAKTË, I PLOTË APO I DOBISHËM. JU PRANONI SE PËRDORIMI JUAJ I FAQIT ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NE NUK GARANTOJMË QË PËRDORIMI JUAJ I FAQIT ËSHTË I LIGJSHËM NË NDONJË JURISDIKSION TË VEÇANTË, DHE NE VEÇANTËSISHT NJOFTIM PËR GARANCI TË KËTOA. DISA JURISDIKSIONE KUFIZOJNË OSE NUK LEJOJNË REFUZIMIN E GARANCIVE TË nënkuptuara APO TË TJERA, KËshtu që DEKLARATA E MËSIPËRIM MUND TË MOS TË ZBATOHET PËR JU DERI NË SHPËRINË LIGJI I JURISDIKSIONIT TË GJITHSHËM ËSHTË I ZBATUESHËM DHE TË ZBATUESHME.
     • DUKE QASUR OSE PËRDORIM FAQIN E FAQES JU PËRFAQESNI DHE GARANTONI SE AKTIVITETET TUAJA JANË TË LIGJSHME NË CDO JURISDIKSION KU JU KA QASUR OSE PËRDORNI SHËRBIMIN.
     • NE NUK MIRATOJMË PËRMBAJTJEN DHE MOS REKOSOJMË ASNJË PËRGJEGJËSI OSE PËRGJEGJËSI NDAJ NJË PERSONI OSE SUBJEKTI PËR NDONJË HUMBJE, DËM (Qoftë AKTUALE, PAJISJE, NDËSHKUESHME, NDËSHKIMORE, TË TJERA), OSE REZULTON NGA ÇDO PËRMBAJTJE.

     14. KUFIZIMET MOSHORE TË PËRDORIMIT TË FAQIT TONË

      Duke përdorur këtë faqe, ju tregoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose provincën tuaj të banimit, ose se jeni mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për të lejuar ndonjë nga vartësit tuaj të mitur për të përdorur këtë faqe.

     15. KUSHTET E SHËRBIMIT TË PROGRAMIT TË MESAZHIMIT TË MOBILEVE 

     • Ne po ofrojmë një program mesazhesh celulare, SMS Borchelli Skincare  ("Programi"), të cilin mund të pranoni ta përdorni dhe të merrni pjesë në përputhje me këto terma dhe kushte.  Duke zgjedhur ose duke marrë pjesë në ndonjë nga Programet tona, ju pranoni dhe pranoni këto terma dhe kushte të Programit të Mesazhimit në celular ("Kushtet e mesazheve celulare").  Kushtet e mesazheve celulare janë të kufizuara në program dhe nuk kanë për qëllim modifikimin e kushteve të tjera ose Politikës së privatësisë që mund të rregullojnë marrëdhënien mes jush dhe nesh në kontekste të tjera.
     • Zgjedhni - Pavarësisht nga metoda e zgjedhjes që keni përdorur për t'u bashkuar me Programin, ju pranoni të merrni mesazhe të përsëritura të marketingut të automatizuar dhe me tekst informues (p.sh. SMS, MMS ose RCS) nga ne, duke përfshirë mesazhet me tekst që mund të dërgohen duke përdorur një sistemi i telefonimit automatik të telefonit, në numrin e telefonit celular që keni dhënë gjatë regjistrimit ose çdo numër tjetër që ju caktoni. Ndërsa ju pranoni të merrni mesazhe të dërguara duke përdorur një telefonues automatik, sa më sipër nuk do të interpretohet për të sugjeruar ose nënkuptuar që ndonjë ose të gjitha mesazhet tona celulare janë dërguar duke përdorur një sistem telefonimi automatik të telefonit ("ATDS" ose "formues automatik"). Pëlqimi për t'u bashkuar me programin nuk është kusht për asnjë blerje.
     • Duhet të keni një pajisje tuajën me valë, të aftë për mesazhe të dyanshme, të jeni duke përdorur një operator celular pjesëmarrës dhe të jeni pajtimtar i shërbimit me valë me shërbimin e mesazheve me tekst. Jo të gjithë ofruesit e telefonisë celulare kanë shërbimin e nevojshëm për të marrë pjesë. Kontrolloni aftësitë e telefonit tuaj për udhëzime specifike të mesazheve me tekst.
     • Mund të zbatohen tarifat e mesazheve dhe të dhënave. Programi do të dërgojë SMS TM (mesazhe fundore) nëse pajisja juaj celulare nuk mbështet mesazhet MMS.
     • Programi përfshin mesazhe të përsëritura celulare dhe mesazhe shtesë celulare mund të dërgohen periodikisht bazuar në ndërveprimin tuaj me ne. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë frekuencën e mesazheve të dërguara në çdo kohë, në mënyrë që të rrisim ose zvogëlojmë numrin total të mesazheve të dërguara. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të ndryshuar kodin e shkurtër ose numrin e telefonit nga i cili dërgohen mesazhet.
     • Përjashtoni - Nëse nuk dëshironi të vazhdoni të merrni pjesë në program ose nuk pranoni më këto kushte, ju pranoni t'i përgjigjeni STOP, END, ANULO, ÇABONIM, ose QUIT ndaj çdo mesazhi celular nga ne në mënyrë që të tërhiqeni nga Programi .  Mund të merrni një mesazh shtesë celular që konfirmon vendimin tuaj për të hequr dorë. Ju e kuptoni dhe pranoni që opsionet e mësipërme janë metodat e vetme të arsyeshme për të hequr dorë.  Ju gjithashtu e kuptoni dhe pranoni që çdo metodë tjetër për të hequr dorë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dërgimin e fjalëve me mesazhe të ndryshme nga ato të parashtruara më sipër ose duke i kërkuar verbalisht një prej punonjësve tanë që t'ju heqë nga lista jonë, nuk është një mjet i arsyeshëm për të hequr dorë. dhe pajtohem që Borchelli Skincare's, LLC. dhe ofruesit e tij të shërbimeve nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për mosrespektimin e kërkesave të tilla. Nëse çabonoheni nga një prej programeve tona të mesazheve me tekst, mund të vazhdoni të merrni mesazhe me tekst nga ne përmes çdo programi tjetër ku jeni bashkuar derisa të çabonoheni veçmas nga ato programe.
     • Ndryshimet në Kushtet - Ne rezervojmë të drejtën për të përfunduar ose ndryshuar Programin në çdo kohë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto Kushte në çdo kohë dhe ndryshime të tilla do të hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit. Regjistrimi juaj i vazhdueshëm pas këtyre ndryshimeve do të përbëjë pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.
     • Detyra për të njoftuar dhe për të zhdëmtuar.
     • Nëse në çdo moment keni ndërmend të ndaloni përdorimin e numrit të telefonit celular që është përdorur për t'u abonuar në Program, duke përfshirë anulimin e planit tuaj të shërbimit ose shitjen ose transferimin e numrit të telefonit te një palë tjetër, ju pranoni që do të përfundoni grupin e procesit të tërheqjes më lart përpara se të përfundoni përdorimin tuaj të numrit të telefonit celular.  Ju e kuptoni dhe pranoni që marrëveshja juaj për ta bërë këtë është një pjesë materiale e këtyre termave dhe kushteve.  Ju pranoni më tej që, nëse ndërprisni përdorimin e numrit tuaj të telefonit celular pa na njoftuar për një ndryshim të tillë, ju pranoni që do të jeni përgjegjës për të gjitha shpenzimet (përfshirë tarifat e avokatëve) dhe detyrimet e bëra nga ne, ose çdo palë që ndihmon në dërgimi i mesazheve celulare, si rezultat i pretendimeve të paraqitura nga individ(a) të cilëve më vonë u është caktuar ai numër telefoni celular.  Kjo detyrë dhe marrëveshje do t'i mbijetojë çdo anulimi ose përfundimi të marrëveshjes suaj për të marrë pjesë në ndonjë nga Programet tona.
     • Mohim i garancisë - Programi ofrohet në bazë "siç është" dhe mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha zonat në çdo kohë dhe mund të mos vazhdojë të funksionojë në rast të produktit, softuerit, mbulimit ose ndryshimeve të tjera të bëra nga operatori juaj celular . Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim në marrjen e ndonjë mesazhi celular të lidhur me këtë Program. Dorëzimi i mesazheve celulare i nënshtrohet transmetimit efektiv nga ofruesi/operatori i rrjetit tuaj të shërbimit me valë dhe është jashtë kontrollit tonë. Ne nuk jemi përgjegjës për mesazhet celulare të vonuara ose të padërguara.
     • Kontakt - Për mbështetje në lidhje me ndonjë problem, ju lutemi na dërgoni email në cs@borchelliskincare.com.