Politika e rimbursimit

Borchelli Skincare, LLC

POLITIKA E RIFUNDIT

Ne nuk pranojmë kthime, shkëmbime ose rimbursime. TË GJITHA SHITJET JANË FINAL. Ju lutemi vini re, Borchelli Skincare's nga Lourdes Borchelli rezervon të drejtën të refuzojë të gjitha kthimet.