Naši standardi

U Borchelli Skincare vjerujemo da postovi na društvenim mrežama mogu stvoriti pozitivno okruženje za komunikaciju i izražavanje misli i ideja. Zadržavamo pravo ukloniti bilo koji oblik komunikacije i/ili blokirati korisnike čije se objave mogu smatrati negativnima i/ili kod drugih izazvati osjećaj prijetnje ili zastrašivanja. Neprikladni komentari na temelju rase, etničke pripadnosti, vjere, seksualne orijentacije, dobi, spola ili invaliditeta neće se tolerirati. Naši kriteriji za uklanjanje objava uključuju korištenje uvredljivog, prijetećeg ili zastrašujućeg govora te izražavanje rasizma, mržnje, negativnih stereotipa, psovanja i nasilja. Zadržavamo pravo prekinuti bilo kakvu interakciju, bez obzira je li riješena ili ne, koja eskalira na bolnu i/ili zastrašujuću razinu. U Borchelli Skincare raznolikost i uključenost dio su naših temeljnih vrijednosti. Shvaćamo da su riječi i djela važni i vjerujemo u dostojanstvo za sve.