Բորչելիի հիմնական արժեքը

Բորչելիի հիմնական արժեքները

Ազնվություն • ազնվություն • Թափանցիկություն • Հաճախորդների վրա կենտրոնացած  • Անվտանգություն • Բազմազանություն • Հաշվետվություն • Խթանել հաճախորդների սպասարկում