Լիցենզավորում

ԼԻՑԵՆԶՎԻԱՅԻ ԵՎ ԿԱՅՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ/ՓՈՓՈՓՈՒՄ

Անկախ սույն Կայքի պայմանների որևէ դրույթից, Borchelli Skincare-ն իրավունք է վերապահում, առանց ծանուցման և իր հայեցողությամբ, առանց որևէ ծանուցման կամ պարտավորության ձեր նկատմամբ, (ա) դադարեցնել Կայքն օգտագործելու ձեր լիցենզիան կամ դրա որևէ մասը. (բ) արգելափակել կամ կանխել ձեր ապագա մուտքը և օգտագործել Կայքի, Կայքի բովանդակության, պաշտպանության կամ ծառայությունների ամբողջ կամ որևէ մասի օգտագործումը. (գ) փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Կայքի, Կայքի բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների ցանկացած ասպեկտ. և (դ) սահմանափակումներ սահմանել Կայքի, Կայքի բովանդակության,  ապրանքների կամ ծառայությունների վրա: