Have a question or comment? Use the form below to send us a message.

Բորչելի ժպիտի հիմնադրամ.

Ժպտացեք! "Կյանքը չափազանց կարճ է!"

Սա Բորչելլին է «Ժպտա» Հիմնադրամը ներկայումս ստեղծվում է Լուրդես Բորչելիի կողմից: Այս էջում մենք ձեզ կտեղեկացնենք հիմնադրամի գործունեության մասին:

 

 

 

 

[time] minutes ago, from [location]
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!