Vrijwaring

Vrijwaring

De website wordt aangeboden op een "as is", "as available" en "with all faults" basis. Voor zover wettelijk toegestaan, geven we geen verklaringen of garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot:

De dienst; de inhoud van de website; gebruikersinhoud; of beveiliging in verband met de overdracht van informatie naar de website. Bovendien wijzen we hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel, gewoonte, handel, rustig genot, systeemintegratie en vrijheid van computer virus.

We vertegenwoordigen of garanderen niet dat de service foutloos of ononderbroken zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de service of de server die de service beschikbaar stelt vrij is van schadelijke componenten, inclusief maar niet beperkt tot virussen. We geven geen verklaringen of garanties dat de informatie (inclusief eventuele instructies) op de service nauwkeurig, volledig of nuttig is. U erkent dat uw gebruik van de website op eigen risico is. We garanderen niet dat uw gebruik van de website rechtmatig is in een bepaald rechtsgebied, en we wijzen dergelijke garanties specifiek af. Sommige rechtsgebieden beperken of staan de disclaimer van impliciete of andere garanties niet toe, dus de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet op u van toepassing voor zover de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied op u van toepassing is en deze gebruiksvoorwaarden. Door de website te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u de service opent of gebruikt. We onderschrijven geen inhoud en wijzen specifiek elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens een persoon of entiteit af voor enig verlies, schade (hetzij feitelijke, gevolgschade, punitieve of andere), letsel, claim, aansprakelijkheid of andere oorzaak van actie van welke aard of aard dan ook op basis van of voortvloeiend uit enige inhoud.