Licenties

BEINDIGING/WIJZIGING VAN LICENTIE EN SITE-AANBIEDINGEN

Niettegenstaande enige bepaling van deze Sitevoorwaarden, behoudt Borchelli Skincare zich het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, om (a) uw licentie voor het gebruik van de Site, of een deel daarvan, te beëindigen; (b) uw toekomstige toegang tot en gebruik van alle of een deel van de Site, Site-inhoud, beveiligingen of services blokkeren of voorkomen; (c) enig aspect van de site, site-inhoud, producten of diensten wijzigen, opschorten of beëindigen; en (d) limieten opleggen aan de site, site-inhoud, producten of services.