DETYRAT DHE TAKSAT NDËRKOMBËTARE

Për vendet e zbatueshme, detyrimet dhe taksat do të llogariten automatikisht dhe do të shfaqen gjatë blerjes. Në varësi të vendit, do të keni opsionin të zgjidhni DDP (Detyrë për dorëzim të paguar) ose DDU (Detyrë dërgimi pa pagesë).

Ju lutemi vini re se nëse zgjidhet DDU, ju do të jeni përgjegjës për pagimin e detyrimeve dhe taksave të kërkuara pas dorëzimit dhe transportuesi i transportit mund të mos e lëshojë paketën pa pagesë për detyrimet dhe taksat.