Ne nuk i shesim të dhënat tuaja personale

Ne nuk i shesim të dhënat tuaja personale.

Ne nuk do të ndajmë në asnjë rrethanë informacionin tuaj personal me individë ose organizata të tjera pa lejen tuaj, duke përfshirë organizatat publike, korporatat ose individët, përveç rasteve kur zbatohet me ligj. Ne nuk shesim, komunikojmë ose zbulojmë informacionin tuaj në asnjë listë postare. Ne mund të ofrojmë të shtojmë adresën tuaj në listën tonë të postimeve. Në rastin e fundit, ju mund të na kërkoni në çdo kohë që të heqim emrin tuaj nga lista të tilla.

Përjashtimi i vetëm është nëse ligji ose një urdhër gjykate na detyron. Ne do ta ndajmë informacionin tuaj me agjencitë qeveritare nëse ato kanë nevojë ose kërkojnë.