Standardet tona

Në Borchelli Skincare, ne besojmë se postimet sociale mund të krijojnë një mjedis pozitiv për komunikimin dhe shprehjen e mendimeve dhe ideve. Ne rezervojmë të drejtën të heqim çdo formë komunikimi dhe/ose të bllokojmë përdoruesit, postimet e të cilëve mund të konsiderohen si negative dhe/ose t'i bëjnë të tjerët të ndihen të kërcënuar ose të frikësuar. Komentet e papërshtatshme të bazuara në racë, etni, fe, orientim seksual, moshë, seks ose paaftësi nuk do të tolerohen. Kriteret tona për heqjen e postimeve përfshijnë përdorimin e fjalës abuzive, kërcënuese ose frikësuese dhe shprehjen e racizmit, urrejtjes, stereotipeve negative, mallkimit dhe dhunës. Ne rezervojmë të drejtën për t'i dhënë fund çdo ndërveprimi, pavarësisht nëse është zgjidhur apo jo, që është duke u përshkallëzuar në një nivel lëndues dhe/ose frikësues. Në Borchelli Skincare, diversiteti dhe përfshirja janë pjesë e vlerave tona thelbësore. Ne e kuptojmë se fjalët dhe veprimet kanë rëndësi dhe besojmë në dinjitet për të gjithë.